Back to the future- Learning from the past to improve our future


Druhá mobilita v Taliansku

24.02.2014 17:10

Druhé partnerské stretnutie v rámci projektu Comenius- školské partnerstvá sa uskutočnilo v dňoch 4. - 8. decembra 2013 v Pegli, v mestskej časti talianskeho mesta Janov. Našim talianskym partnerom v skutočnosti nie je len jedna, ale rovno tri základné školy- Scuola primaria Villa Rosa, Scuola primaria Ada Negri a Scuola primaria Mario Emanuelli, ktoré spolu s ďalšími šiestimi školami v Pegli tvoria L’istituto comprensivo Pegli. Tento inštitút svojim počtom škôl patrí k najvýznamnejším v Janove.

Do Talianska vycestovali pani učiteľky Mgr. Veronika Franková, Mgr. Andrea Hertnekyová a Mgr. Jaroslava Kšeňáková a žiačky Eva Kušniriková a Ema Vantová z 8. A triedy.

Prvý deň, štvrtok 5.12. začal privítaním všetkých účastníkov projektu v priestoroch Občianskeho námorného múzea starostom mestskej časti Pegli, riaditeľkou L’istituto comprensivo Pegli a žiakmi. Prítomní boli aj členovia historické klubu, oblečení v dobových odevoch a rodičia účinkujúcich žiakov. Po milom uvítacom programe sme sa presunuli do neďalekej budovy školy A. Negri, v ktorej sme absolvovali rýchlu prehliadku jej priestorov a po nej i prvé pracovné stretnutie.

Po obedňajšej prestávke sme pokračovali presunom do ďalšej školy- Scuola M. Emanuelli. Tu mali naše žiačky príležitosť zapojiť sa do pripravených aktivít a zahrať si s talianskymi deťmi zopár hier v anglickom jazyku. Pani učiteľky zatiaľ absolvovali ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom zhodnotili doterajšie zrealizované i prebiehajúce aktivity projektu.

Nasledujúci deň sme začali obhliadkou tretej školy- Villa Rosa, kde sme pokračovali v práci na projektových úlohách. Spoločne s projektovými partnermi sa hovorilo o ďalšom pokračovaní spolupráce a aktivitách, ktoré v najbližšom období na školách budeme realizovať. V rámci pracovnej činnosti žiačky zatiaľ navštívili vyučovacie hodiny, na ktorých sa zapájali do rôznych aktivít spolu so svojimi hosťujúcimi spolužiakmi.

Na popoludnie pre nás hosťujúci partner pripravil krátky výlet do rekreačnej oblasti Arenzano, kde sme navštívili Kostol Pražského Jezuliatka- Chiesa del Santo Bambino a Praga. A keďže bol sviatok Sv. Mikuláša, vo večerných hodinách sme sa zúčastnili sviatočného koncertu bývalých žiakov školy Villa Rosa.  

Sobotu 7.12. sme strávili v historickom centre mesta Janov, ktoré leží na pobreží Ligúrskeho mora. Aj tu nás mestom sprevádzala pani sprievodkyňa. Prehliadku sme začali v prístave, keďže Janov je najvýznamnejším prístavným mestom Talianska. Potom sme si obzreli katedrálu San Lorenzo z roku 1118, nasledoval Dóžov palác- Palazzo Ducale, ktorý v súčasnosti plní funkciu múzea, dom, v ktorom vyrastal Krištof Kolumbus, námestie s fontánou Piazza de Ferrari, Divadlo Carlo Felice a nakoniec i Janovské akvárium, ktoré je najväčšie v Taliansku a druhé najväčšie v Európe, po akváriu vo Valencii.

Príjemne strávený posledný deň v Janove sme zakončili spoločnou večerou plní dojmov, nových skúseností, zážitkov ale i poznatkov.

Fotografie z tejto cesty nájdete vo fotogalérii.

—————

Späť