Back to the future- Learning from the past to improve our future


Kontaktný seminár

22.09.2013 12:38

V dňoch 17. - 20.10.2012 prebiehal v nemeckom Osnabruecku kontaktný seminár programu Comenius pod názvom „Traces, Treasures and Traditions“,  ktorého sa zúčastnila učiteľka školy Mgr. Veronika Franková. V rámci podprogramu Comenius v Programe celoživotného vzdelávania sme boli jediná škola zo Slovenska, ktorá mala šancu zúčastniť sa seminára v kolektíve 44 učiteľov zo 16 krajín. Cieľom kontaktného seminára bolo nájsť si partnerov pre spoluprácu na spoločnom projekte, čo sa nám aj podarilo. Našimi partnermi sú školy z Írska, Francúzska, Španielska, Talianska, Poľska a Nemecka, s ktorými sme si pripravili základy našej medzinárodnej projektovej spolupráce.

 

—————

Späť