Back to the future- Learning from the past to improve our future


Prvá mobilita v Španielsku

05.11.2013 08:20

Po schválení nášho projektu v rámci programu Comenius- školské partnerstvá národnými agentúrami v júli 2013 sa všetci koordinátori partnerských škôl spolu s niekoľkými kolegami, stretli v dňoch 3. 10. - 6. 10. 2013 na prvom medzinárodnom pracovnom stretnutí v meste Catarroja neďaleko Valencie, v Španielsku. Pracovného pobytu sa zúčastnili p.uč. Franková a p.uč. Hertnekyová. Na tomto trojdňovom stretnutí sme spoločne dohodli detaily spolupráce na najbližšej aktivite a ďalšej zahraničnej cesty.

Náš program začal deň po príchode do Valencie, teda vo štvrtok 3. októbra 2013, kedy sme navštívili našu hostiteľskú školu CEIP Vil•la Romana v Catarroja.  O tejto našej partnerskej škole sme sa dozvedeli dôležité a zaujímavé informácie a tu prebiehali aj všetky naše rokovania týkajúce sa projektu. CEIP Vil•la Romana, čo by sme mohli preložiť ako "Rímska dedina", je štátna škola vzdelávajúca deti vo veku od 3 do 12 rokov. Výstavba školskej budovy bola ukončená v roku 2010, hoci samotná škola funguje už od roku 2008. Zhruba 500 žiakov navštevuje 20 tried. Učiteľský zbor tvorí 30 učiteľov, ktorí vyučujú v troch jazykoch: španielskom, valencijskom a anglickom. Po privítaní riaditeľkou školy Palomy Pastor a po následnej prehliadke priestorov školy sme boli rozdelení do skupín. Každá skupina potom navštívila štyri triedy, v ktorých predstavila svoju krajinu. Popoludní sme sa presunuli do radnice v Catarroja, kde nás privítala primátorka mesta a popriala nám veľa síl a chute do práce. Od nej sme sa tiež dozvedeli, že Catarroja leží v regióne L´ Hora Sud vzdialenom od Valencie približne 7 km. Založenie mesta sa datuje 2000 rokov dozadu, kedy toto územie obývali Rimania. V súčasnosti má Catarroja zhruba 29 000 obyvateľov.

V piatok dopoludnia  nás čakala návšteva školského úradu vo Valencii. Tu nás privítali predstavitelia úradu a Španielskej národnej agentúry, ktorí nám poskytli informácie o španielskom edukačnom systéme. Celé popoludnie sme potom venovali objasňovaniu otázok a problémov súvisiacich s naplánovanými návštevami krajín a plnením stanovených úloh projektu. Otázky sa týkali práce na produktoch všetkých partnerských krajín- navrhnúť logo pre náš projekt, plánovanie koordinácie práce na spoločných produktoch-  prezentácie škôl cez videá, fotoslovníky a taktiež dohodnutie sa na spôsobe vzájomnej komunikácie žiakov a učiteľov. Zo stretnutia vyplynuli i konkrétnejšie úlohy pre jednotlivých partnerov a termín najbližšej návštevy- partnerskej školy v Taliansku. V podvečerných hodinách sme navštívili neďaleký Národný park Albufera, ktorý leží asi 10 km južne od mesta. „La Albufera de Valencia“ je jedno z najväčších španielskych jazier, s plochou cca 2 100 ha. V jeho tesnom okolí na ploche cca 14 100 ha sa nachádzajú bažiny, v súčasnosti využívané aj na pestovanie ryže.

Posledný deň vo Valencii sme strávili potulkami mestom so sprievodkyňou, ktorá nám ukázala najzaujímavejšie a najstaršie zákutia mesta. Prezradila nám, že Valencia je tretím najväčším mestom v Španielsku a hlavným mestom rovnomennej provincie. Patrí medzi najvýznamnejšie európske prístavy a pochádza odtiaľ „paella“ – jedlo podobné nášmu rizotu so zeleninou, mäsom (kura, zajac, kačka alebo slimáky), fazuľou a korením. Mesto je situované na brehu rieky Turia, na východnom pobreží Pyrenejského polostrova, v strede Valencijského zálivu. Pre Valenciu je typické stredomorské podnebie, s viac ako 300 slnečnými dňami do roka. Historické centrum mesta je jedno z najrozsiahlejších z celého Španielska a vďaka svojmu historickému dedičstvu a kultúrnej rôznorodosti sa z Valencie stalo jedno z najvýznamnejších turistických centier.

Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky v meste, ktoré sme si stihli aj obzrieť patrí katedrála Asunción de Nuestra Señora de Valencia z 13. storočia, ktorá údajne ukrýva Svätý grál, opevnené brány las Torres de Serranos las Torres de Quart, Burza hodvábu la Lonjade la Seda, ktorá bola vyhlásená UNESCO-m za Svetové kultúrne dedičstvo, Plaza de Ayuntamieto – námestie s palmami pred radnicou a fontána s parkom, Plaza de Tores de Valencia – aréna, v ktorej sa konali býčie zápasy, Mercado Central- mestský trh s čerstvými rybami, morskými plodmi, mäsom, syrmi, šunkami, zeleninou a ovocím, Mesto vedy a umenia- la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ktoré je dnes doslova symbolom Valencie. Zaujímavosťou je aj to, že v bývalom koryte rieky Turia, ktorú v polovici 20. storočia presmerovali mimo mesta pre časté povodne, možno obdivovať vybudované záhrady, parky a aleje stromov.

Určite sa oplatí prezrieť si fotky, ktoré nájdete vo fotogalérii.

—————

Späť